Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) 2024

MDFO står för multidisciplinärt forum obesitas och är 1,5 utbildningsdag som hålls i Göteborg varje år. Dagarna arrangeras av FitForMe (tidigare Baricol) tillsammans med en planeringsgrupp från sjukvården och sponsorer. Syftet med dagarna är att sprida kunskap inom området bariatrisk kirurgi, men också att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med kollegor i branschen.

MDFO riktar sig till dietister, sjuksköterskor, undersköterskor med flera som arbetar med patienter som ska eller har genomgått bariatrisk kirurgi.

Utbildningen kommer att hållas på Elite Park Avenue Hotel och startar den 8/2 kl 9.30 (med kaffe och registrering från 9.00) och håller på till ca. 17.00 innan vi tar en paus och avrundar dagen med en gemensam middag. Under den 9/2 pågår programmet från 8.30 till ca. 12.30.

Vi har valt att inte hålla oss till ett specifikt tema då det finns många relevanta områden inom obesitas och obesitaskirurgi som bör lyftas.

Klicka här för att ladda ner MDFO-programmet

Deltagaravgift 2495:- exkl moms (i priset ingår 1,5 dags utbildning, samtliga måltider och dryck till middagen).

Anmälan är nu stängd.

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) 2024

MDFO står för multidisciplinärt forum obesitas och är 1,5 utbildningsdag som hålls i Göteborg varje år. Dagarna arrangeras av FitForMe (tidigare Baricol) tillsammans med en planeringsgrupp från sjukvården och sponsorer. Syftet med dagarna är att sprida kunskap inom området bariatrisk kirurgi, men också att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med kollegor i branschen.

MDFO riktar sig till dietister, sjuksköterskor, undersköterskor med flera som arbetar med patienter som ska eller har genomgått bariatrisk kirurgi.

Utbildningen kommer att hållas på Elite Park Avenue Hotel och startar den 8/2 kl 9.30 (med kaffe och registrering från 9.00) och håller på till ca. 17.00 innan vi tar en paus och avrundar dagen med en gemensam middag. Under den 9/2 pågår programmet från 8.30 till ca. 12.30.

Vi har valt att inte hålla oss till ett specifikt tema då det finns många relevanta områden inom obesitas och obesitaskirurgi som bör lyftas.

Klicka här för att ladda ner MDFO-programmet

Deltagaravgift 2495:- exkl moms (i priset ingår 1,5 dags utbildning, samtliga måltider och dryck till middagen).

Anmälan