Module 1:

Theorie

9 maart 2022 | 18:30 – 21:00 hrs

Locatie: Maasstad Rotterdam

Bij het volgen van deze sessie maakt u kennis met de volgende onderwerpen: de eerste stappen in het traject, communicatie (bij wie moet u zijn?), bariatrie en het effect op comorbiditeit en korte termijn complicaties. Dit wordt gedaan op een interactieve manier in samenwerking met experts/specialisten uit het vakgebied.

Program

18:30   —   Inloop en opening

19:00   —   1e deel

19:55   —   Pauze

20:00   —   2e deel

21:00   —   Afsluiting

Sprekers

Willy Theel

Physician Assistant/PhD Candidate Interne Geneeskunde

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Over mij

Ik ben Physician Assistant (PA) voor de interne geneeskunde in het Franciscus Gasthuis.

In 2018 heb ik mijn Master of Science gehaald met de specialisatie obesitaszorg: screening, diagnostiek en behandeling. Ik heb eerst in Frankrijk (mijn geboorteland) als fysiotherapeut gewerkt en later in 2009 in Rotterdam. Jarenlang heb ik voornamelijk met hart- en longpatiënten gewerkt bij het opzetten van trainingsprogramma’s en revalidatietrajecten. Sinds 2018 doe ik ook consultaties met het Centrum Gezond Gewicht (samenwerking met het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis en Maasstad Ziekenhuis).

Sinds januari 2021 ben ik ook begonnen met mijn promotieonderzoek over leverfibrose (NASH) bij patiënten met ernstig overgewicht.

In mijn privéleven heb ik eerst 20 jaar judo gedaan en met het Franse team op wereld niveau gestreden. In Nederland heb ik met het eerste team van het Rotterdamse Rugby Club op nationaal niveau gespeeld. De laatste 4 jaar ben ik meestal in de Crossfit box te vinden of langs de Rotte tijdens het hardlopen.

Wouter Roosink

Physician Assistant Bariatrie

Maasstad Ziekenhuis

Over mij

Sinds 2011 ben ik in dienst van het Maasstad ziekenhuis. In 2014 sloot ik de PA opleiding af waarna ik een vaste plek kreeg bij de GE chirurgie en bariatrie.

Binnen de bariatrie ben ik medeverantwoordelijk voor de logistieke gang van zaken. Daarnaast houd ik me naast de gewone bariatrische controles ook bezig met de behandeling van complicaties na een bariatrische ingreep.

Verder ben ik samen met mijn collega verantwoordelijk voor de bariatrie patiënten met onbegrepen buikklachten en voor de poliklinische controle van zwangere vrouwen na een bariatrische ingreep.

Het is mijn doel om in de komende jaren de samenwerking tussen de eerste  en tweede lijn rondom de bariatrische patiënt  te verbeteren en een meer regionale aanpak van obesitas in het algemeen te krijgen.

Michael Roodzant

Verpleegkundig Specialist Bariatrie

Maasstad Ziekenhuis

Over mij

In 2012 heb ik mijn HBO verpleegkundige opleiding afgerond en ben ik blijven werken op mijn specialisatie afdeling Chirurgie, kort verblijf. Hier heb ik 4 jaar gewerkt. Daarna ben ik verpleegkundig consulent geworden op de orthopedie. Met name de totale heup en totale knie protheses waren daar mijn aandachtsveld.

In 2017 kreeg ik een opleidingsplek voor verpleegkundig specialist op de bariatrie welke ik in 2020 heb afgerond. Sindsdien ben ik werkzaam op de bariatrie.

Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk poliklinisch. Samen met het multidisciplinaire team ben ik verantwoordelijk voor het pre operatieve screeningsproces. Daarnaast behoren de post operatieve controles, de folluw up en de opvang, diagnostiek en behandling van  patienten met klachten tot mijn takenpakket. Samen met mijn collega behandelen we daarnaast de patiënten met onbegrepen of persisterende problematiek en begeleiden we patiënten bij zwangerschap na een bariatrische ingreep.

Daarnaast richt ik mij op het coördineren van de dagelijkse gang van zaken op de polikliniek en het onderhouden, evaluaren en verbeteren van de werkprocessen en beleidsafspraken.

Ten slotte ben ik medeverantwoordelijk voor de visie en het algehele beleid van het expertisecentrum voor bariatrische chirurgie van het Maasstad ziekenhuis.

Mijn huidige speerpunt is om de samenwerking met de zorgprofessionals buiten het ziekenhuis te intensiveren. Door meer zichtbaarheid, betere communicatie en nieuwe samenwerkingsverbanden hoop ik de zorg rondom de bariatrische patient nog sterker te maken.

Het belang van de behandeling en begeleiding op de lange termijn en dus buiten het ziekenhuis wordt steeds duidelijker. Ik ben van mening dat wij een omgeving moeten creëren waarbij samenwerking, het delen van kennis en een gedeelde behandeling de belangrijkste pijlers zijn.