Baribuddy

Mar 12, 202412:00pm CET45 minutes
- Hur appen förbättrar följsamheten till vitaminer och mineraler.
- Hur kan appen hjälpa patienten.
- Vad kan appen göra för din klinik.
- Vilken data kan vi dela gällande dina patienter på gruppnivå och hur kan den bidra till kunskap inom området.